Thời gian còn lại

Giải Thưởng Hấp Dẫn
Lộc Vàng May Mắn

2 GIẢI ĐẶC BIỆT

Vàng miếng SJC 999.9

6 giải nhất

Vàng miếng SJC 999.9

12 giải nhì

Vàng miếng SJC 999.9

20 giải ba

Vàng miếng SJC 999.9

300 giải
khuyến khích

Vàng miếng SJC 999.9

Điều Kiện Tham Gia

Đối tượng tham gia

Khách hàng là Bên mua bảo hiểm thông qua Kênh Đại lý Truyền thống Kênh Phân phối Mở rộng, có Hợp đồng bảo hiểm được phát hành đáp ứng các điều kiện chương trình.

Thời gian chương trình khuyến mại

Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm nộp từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 31/12/2020 và Hợp đồng bảo hiểm được phát hành trong 3 đợt:

  • + Đợt 1: Từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 31/10/2020.
  • + Đợt 2: Từ ngày 01/11/2020 đến hết ngày 30/11/2020.
  • + Đợt 3: Từ ngày 01/12/2020 đến hết ngày 05/01/2021.

Điều kiện tham gia

Hợp đồng bảo hiểm có phí bảo hiểm cơ bản quy năm (bao gồm sản phẩm chính và sản phẩm bổ sung, không bao gồm phí đóng thêm) tại thời điểm phát hành Hợp đồng từ 10.000.000 đồng trở lên.

Hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực vào ngày quay số.

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN Mại

Nguyên tắc xác định mã số dự thưởng

  • Mỗi 10.000.000 đồng Phí Bảo hiểm cơ bản quy năm của Hợp đồng bảo hiểm = 01 (một) mã dự thưởng.
  • Số lượng mã dự thưởng = Phí bảo hiểm cơ bản quy năm của Hợp đồng bảo hiểm tại thời điểm phát hành Hợp đồng bảo hiểm ÷ 10.000.000 đồng.
  • Số lượng mã dự thưởng không được làm tròn.

Thời gian xác định trúng thưởng

  • Lần 1: ngày 30/11/2020 để xác định Giải Khuyến khích dành cho Đợt 1.
  • Lần 2: ngày 29/12/2020 để xác định Giải Khuyến khích dành cho Đợt 2.
  • Lần 3: ngày 28/01/2021 để xác định Giải Khuyến khích dành cho Đợt 3 và xác định các Giải Đặc biệt, Giải Nhất, Giải Nhì và Giải Ba cho cả 03 (ba) Đợt 1, 2, 3.

Cách thức quay thưởng

  • Dai-ichi Life Việt Nam sẽ thực hiện quay số bằng chương trình máy tính theo từng Kênh, theo phương thức chọn ngẫu nhiên mã số dự thưởng của Hợp đồng bảo hiểm hợp lệ.

Đăng Ký Ngay Hôm Nay
Để Có Cơ Hội Nhận 10 Lượng Vàng May Mắn


Lộc vàng đầy ắp đang chờ những khách hàng may mắn nhất. Hãy tham gia ngay!