Quyền lợi bảo vệ
ưu việt
Vì sao Bảo hiểm Chăm sóc Sức khỏe Toàn cầu là hành trang
không thể thiếu trên mọi chuyến đi của cuộc đời?
Quyền lợi bảo vệ toàn cầu cao cấp, với mức phí cực kỳ hợp lý và cạnh tranh trên thị trường.
Mức bảo vệ cao lên đến
1 TỶ đồng cho mỗi bệnh
hoặc thương tật.
Linh hoạt chương
trình bảo hiểm cho trẻ em,
không phụ thuộc mức
bảo vệ của cha mẹ.
Gia tăng bảo vệ cho cả các bệnh bẩm sinh và biến chứng
thai sản.
Thời gian loại trừ các bệnh

đặc biệt chỉ còn 90 ngày.
Bảo vệ tối đa đến 75 tuổi - thời hạn bảo vệ dài nhất trong dòng chăm sóc sức khỏe hiện nay.
Đa dạng lựa chọn
Bạn có đến 3 lựa chọn phù hợp với nhu cầu cá nhân, giúp bạn an tâm
bảo vệ sức khỏe để an tâm tận hưởng mọi hành trình cuộc sống.
Cao cấp
Elite

Điều trị nội trú Cao Cấp

Quyền lợi lựa chọn thêm
đặc biệt
Superior

Điều trị nội trú Đặc Biệt

Quyền lợi lựa chọn thêm
phổ thông
Classic

Điều trị nội trú Phổ Thông

Quyền lợi lựa chọn thêm
Cao cấp
Elite

Điều trị nội trú Cao Cấp

Quyền lợi lựa chọn thêm
đặc biệt
Superior

Điều trị nội trú Đặc biệt

Quyền lợi lựa chọn thêm
phổ thông
Classic

Điều trị nội trú Phổ Thông

Quyền lợi lựa chọn thêm
Linh hoạt
cho nhiều đối tượng
Với thời gian bảo vệ kéo dài đến 75 tuổi, cả gia đình bạn sẽ được bảo vệ toàn diện để
những hành trình luôn được tiếp nối và gia tăng trải nghiệm sống.
Đối tượng tham gia
Sản phẩm này dành cho Người được
Bảo hiểm (NĐBH) sản phẩm chính và
các thành viên trong gia đình.
Thời hạn hợp đồng
  • 1 năm và gia hạn hàng năm
  • Phí Bảo hiểm thay đổi mỗi năm theo
    tuổi thực tế của Khách hàng.
Tuổi tham gia
  • Quyền lợi điều trị nội trú: 0-65 tuổi.
  • Quyền lợi điều trị ngoại trú và chăm sóc răng: 0-60 tuổi.
Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng
  • Quyền lợi điều trị nội trú: 75 tuổi
  • Quyền lợi điều trị ngoại trú và chăm sóc răng: 65 tuổi.
VUI LÒNG ĐĂNG KÝ
để được tư vấn và bảo vệ toàn diện từ
Dai-ichi Life Việt Nam

Dai-ichi Life Việt Nam
chăm sóc sức khoẻ tốt nhất
cho bạn và gia đình mọi lúc, mọi nơi.